icon

Çağrı Merkezi

444 22 28

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mühendislik bilimsel prensipleri kullanarak köprü, yol, taşıt, binalar, makineler, elektronik cihazları, yazılım uygulama ve sistemlerini ve bunların birlikte kullanıldığı projeleri gerçekleştiren, mühendislik ürünlerinin en ekonomik, güvenilir ve verimli üretimini gerçekleştirecek tesis ve yöntemleri tasarlayıp geliştiren yaratıcı bir uygulama alanıdır. Mühendislik uygulamalarını gerçekleştirirken istenen fonksiyonun her çalışma koşulu altında insan yaşamını, çevre ve toplum sağlığını ve güvenliğini koruyarak yerine getirilmesi en önemli mühendislik prensibidir. 1940’lardan başlayarak günümüze kadar giderek artan bir hızda Bilgisayar Elektroniği ve Bilgisayar Yazılımları bütün mühendislik çalışmalarının odağında olmuş ve günlük hayatımızın her aşamasında bilgisayar oyunları, Internet TV ve radyo yayınları, gazeteler, sosyal medya, e-ticaret ve bankacılık, e-devlet uygulamaları gibi yeni uygulamalar akıllı telefonlar ve taşınabilir bilgisayarlar ile her an ulaşılabilir duruma gelmiştir. Bilgisayar ve Elektronik teknolojileri günümüzde artık bütün mühendislik alanları tarafından hem sistem/ürün tasarımı sırasında yardımcı olarak hem de ürünlere akıllı ve zengin fonksiyonlar kazandırmak için kullanılmaktadır.

Ankara Bilim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yakın geçmişte ve günümüzde en hızlı ve yoğun gelişmelerin yaşandığı ve sürekli artan sayılarda modern mühendislik yetenekleriyle donanmış mühendis ihtiyacı bulunan Bilgisayar, Elektrik, ve Endüstri mühendisliği bölümlerini temel alarak kurulmuştur. Öğrencilerimizin mesleklerini en güncel ve zengin kaynaklardan öğrenerek içinde bulunduğumuz yüzyılın son derece hızlı teknolojik gelişmelerini doğrudan izleyebilmesi ve uluslararası mühendislik ekipleri içinde tam bir yetkinlikle çalışabilmeleri için üniversitemizde eğitim dili İngilizcedir. Öğrencilerimiz kendi mühendislik alanlarının yanısıra Fizik, Kimya ve Matematik gibi temel bilimleri en iyi bir şekilde öğrenecek, öğretim üyelerimizle birlikte bilimsel ar-ge projelerinde çalışarak, mesleki eğitim ve öğrenimlerini tamamlayacaktır. Böylece araştırma ve ürün geliştirme yeteneklerini de kazanarak ülkemizin gerçekleştirilmekte olan ve yakın gelecekte gündeme gelecek büyük projelerinde önemli görevler almaları için gerekli bilgi ve becerileri kazanacaklardır.

Öğrencilerimizin birer dünya vatandaşı olmaları, çevre, toplum ve insanlığı kişisel ve ekip çalışmalarının her aşamasında koruyarak toplumun ve bireylerin hayat kalitesini iyileştirecek, mesleklerini etik ve bilimsel değerlere uygun olarak yaşam boyu yerine getirecek bireyler olarak yetişmeleri üniversitemizin temel amacıdır.

Ülkemizin araştırmacı ve Bilim insanı ihtiyacının karşılanması için genç mühendislerimizin yüksek lisans ve doktora çalışmalarına özendirilerek çok karmaşık ve disiplinlerarası mühendislik problemlerini çözebilecek düzeye gelmeleri gereklidir. Ülkemizin bütün dünya ülkeleriyle birlikte içinde bulunduğu uluslararası rekabet ortamında teknolojide en ileri ülkeler düzeyine gelerek geliştirdiği mühendislik ürünleri ve hizmetleri ile uluslararası piyasalarda ürünleri aranır ve tercih edilir düzeye gelmesi ve sürekli gelişerek bu düzeyi koruması ülkemiz için yaşamsal önemdedir. Geçmişte ve günümüzde iyi yetişmiş, yüksek mesleki ve kişisel etik değerlere sahip, sürekli kendisini yenileyip geliştiren, uluslararası düzeyde rekabet edebilen mühendisler ülkemizin en değerli ve aranan kaynaklarından biri olmuştur, ve gelecekte de öyle olmaya devam edecektir.